W związku z otrzymaniem grantu w projekcie pn. „Młodzieżowa strefa rekreacyjna”, realizowanego w ramach Programu „Społecznik”, zainicjowanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zostały zakupione betonowe stoły do gdy w szachy i w chińczyka.

Wspólnie z wolontariuszami zamontowaliśmy stoły oraz przygotowaliśmy teren pod nie na placu Doliny Fantazji. Zakupione gry plenerowe zostały odpowiednio oznakowane.