10 marca 2023 r. odbyło się spotkanie organizacyjne w Dolinie Fantazji w związku z otrzymaniem mikrodotacji w wysokości 5000 zł. Na spotkaniu wyłonieni zostali wolontariusze z którymi podpisano umowy wolontariackie oraz przydzielone zostały zadania do realizacji.

Projekt współfinansowany jest ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, pozyskiwanym w ramach konkursu Mikrodotacji Programu Społecznik 2022-2024.

Dzięki przyznanej dotacji, możliwa będzie modernizacja miejsca ogniskowego na terenie Doliny Fantazji.