Wyprawa Do Doliny Pięciu Krain – terenowa gra rowerowa

Uczestnicy wyruszają w tajemniczą wyprawę poruszając się na rowerach. Jest to niezwykła przygoda w baśniowej scenerii Mrocznej Puszczy i w Dolinie Pięciu Krain, uczestnicy wyruszają w wyprawę, aby zdobyć zaszczytne miano strażnika Doliny Fantazji. Po powrocie z Doliny Pięciu Krain odgadują hasło i zapisują rozwiązania z trasy. Każdy uczestnik wyprawy rowerowej otrzymuje GLEJT, a zwycięzcy Mistrzowski Glejt Strażnika.

  • W programie między innymi: zwiedzanie Palantiru
  • Czas pobytu ok. 3,5 godz.
  • Ofertę kierujemy do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich.
  • Zarezerwuj pobyt telefonicznie: 509906648, 606122181
    lub mailowo: fundacja@dolinafantazji.pl