4 czerwca 2022 roku odbyło się spotkanie organizacyjne Fundacji Dolina Fantazji w związku z otrzymaniem 2 grantów w wysokości po 5 000 zł każdy. Na spotkaniu wyłonieni zostali wolontariusze, z którymi podpisano  umowy wolontariackie, a także przydzielone zostały zadania do realizacji.

Pierwszy projekt pn. „Rozwój Fundacji Dolina Fantazji” współfinansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030. W ramach jego realizacji zakupiony zostanie sprzęt komputerowy i nagłośnienie. Dodatkowo oraz poprawiony zostanie stan sanitariatów na terenie Doliny.

     

    Natomiast realizacja drugiego projektu pn. „Ekologiczna ścieżka sensoryczna”, możliwa będzie dzięki środkom pochodzącym z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, pozyskanym w ramach konkursu Mikrodotacji Programu SPOŁECZNIK 2022 – 2024. Dzięki przyznanej dotacji, możliwa będzie rozbudowa istniejącej już na terenie Doliny Fantazji, ekologicznej ścieżki spacerowej.